Paljenje rastopljenog aluminijuma na površini sirovog drveta stvara prelep crni sloj ugljenika koji čini granicu između hladnog aluminijuma i toplog drveta. 

http://www.hillashamia.com/